Απλή Αναζήτηση
Πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση και κάντε κλικ στο κουμπί:
Σύνθετη Αναζήτηση
Συμπληρώστε τουλάχιστον τα δύο πρώτα πεδία με λέξεις, επιλέξτε τους κατάλληλους τελεστές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί για να εκτελέσετε την αναζήτηση:


Αναζήτηση όρου Ευρετηρίου

Πληκτρολογήστε τη λέξη ή μέρος αυτής και κάντε κλικ στο κουμπί:

Απλή Αναζήτηση λέξης ή φράσης

Με την Απλή Αναζήτηση μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις ή φράσεις που περιέχονται στις σελίδες των τόμων. Η αναζήτηση λέξης επιστρέφει σελίδες στις οποίες βρέθηκε ακριβώς ο συνδυασμός των γραμμάτων που αναζητείται (σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται μέσα σε μια λέξη (δηλαδή στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος). Αντιθέτως, στην περίπτωση αναζήτησης φράσης, το αποτέλεσμα είναι σελίδες που περιέχουν αυτούσια τη φράση που έχει εισαχθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να αναζητήσετε τη φράση με την επακριβή της γραφή. Π.χ. «προς την Βουλήν» και όχι «προς τη Βουλή».

Σύνθετη Αναζήτηση

Με τη Σύνθετη Αναζήτηση μπορείτε να αναζητήσετε από δύο έως τρεις όρους, συνδέοντάς τους με τους τελεστές «ΚΑΙ» ή/και «Ή». Ο τελεστής «ΚΑΙ» αναζητεί σελίδες στις οποίες υπάρχουν όλες οι λέξεις που έχετε γράψει στα πεδία που συνδέονται με τον εν λόγω τελεστή, ενώ ο τελεστής «Ή» αναζητεί σελίδες στις οποίες υπάρχει τουλάχιστον η μία από όλες τις λέξεις. Για παράδειγμα, έστω ότι αναζητείτε τις λέξεις «Υπερτάτην» και «Διοίκησις». Αν συνδεθούν με τον τελεστή «ΚΑΙ», το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι σελίδες στις οποίες θα περιέχονται ΚΑΙ οι δύο λέξεις, όχι όμως απαραίτητα ως φράση. Αν συνδεθούν με τον τελεστή «Ή», το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι σελίδες που περιέχουν Ή τη μία λέξη ή την άλλη Ή και τις δύο

Αν διαλέξετε αυτήν την αναζήτηση θα πρέπει να εισαγάγετε λέξεις τουλάχιστον στα δύο πρώτα πεδία. Η πρώτη πράξη έχει πάντα προτεραιότητα. Δηλαδή, πρώτα θα εκτελεστεί η πράξη ανάμεσα στις δύο πρώτες λέξεις και στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτής της πράξης θα συνδυαστούν με την τρίτη λέξη, σύμφωνα με τον τελεστή που έχει επιλεγεί. Αυτό έχει σημασία διότι άλλα είναι τα αποτελέσματα της πράξης [(Α ΚΑΙ B) Ή Γ] και άλλα της πράξης [Α ΚΑΙ (B Ή Γ)].

Ανάλογα με το αν θέλετε να κάνετε Απλή ή Σύνθετη Αναζήτηση, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα της ταξινόμησης των αποτελεσμάτων της αναζήτησης ανά τόμο (αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση).

Ευρετήριο

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να αναζητήσετε όρους που περιέχονται σε όλα τα ευρετήρια των τόμων. Πληκτρολογείτε στο αντίστοιχο πλαίσιο τη λέξη που θέλετε ή μέρος αυτής και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί. Στο καινούριο πλαίσιο που ανοίγει εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ταιριάζουν στα κριτήρια που δώσατε, δηλαδή όλοι οι όροι του ευρετηρίου που ξεκινούν από τα γράμματα που έχετε πληκτρολογήσει.

Προσοχή: Δεν έχει σημασία πώς θα γράψετε τον όρο, δηλαδή με ή χωρίς τόνο, με μικρά ή με κεφαλαία γράμματα.

Στη συνέχεια, επιλέγετε το συγκεκριμένο όρο που επιθυμείτε, και κάνετε διπλό κλικ. Στο δεξί πλαίσιο εμφανίζονται οι σελίδες (τόμος και αριθμός σελίδας) στις οποίες περιέχεται ο αντίστοιχος όρος. Κάνοντας κλικ πάνω σε ένα αποτέλεσμα, η αντίστοιχη σελίδα ανοίγει σε ένα καινούριο παράθυρο. Ορισμένες φορές, όταν θελήσετε να δείτε τις σελίδες στις οποίες εμφανίζεται ένας όρος, θα δείτε ότι εμφανίζεται η φράση «βλ. ...». Τότε, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο του ευρετηρίου τον όρο στον οποίο έχετε παραπεμφθεί και να εκτελέσετε την αναζήτησή σας εκ νέου.

Αν πληκτρολογήσετε έναν όρο που δεν υπάρχει, τότε θα δείτε το εξής μήνυμα: «Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα που να ταιριάζουν με τα κριτήρια που δώσατε». Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να οργανώσετε την αναζήτησή σας με άλλον τρόπο προκειμένου να έχετε αποτελέσματα.