Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


Αφού επιλέξετε τόμο, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί:
Ή πληκτρολογήστε τον αριθμό του πίνακα χειρογράφου που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο κουμπί (τόμοι 9-20):

ΤΟΜΟΣ 11ος. Λυτά έγγραφα Υπερτάτης Διοικήσεως & Εκτελεστικού - Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1823-1824)

Έτος έκδοσης 1978, σελίδες 259, έγγραφα 1-195, ομοιότυπα 1-24

Πρώτη σελίδα 11ου τόμου

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

Υπέρτατη Διοίκησις

Εκτελεστικόν Σώμα

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Ευρετήριον

Γλωσσάριον

ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ