Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


Αφού επιλέξετε τόμο, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί:
Ή πληκτρολογήστε τον αριθμό του πίνακα χειρογράφου που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο κουμπί (τόμοι 9-20):

ΤΟΜΟΣ 13ος. Τόμος Λυτά έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1823-1824) - ΠΕΜΠΤΟΣ (των λυτών εγγράφων Α΄ & Β΄Βουλευτ. Περιόδου)

Έτος έκδοσης 1981, σελίδες 424, έγγραφα 1-457, ομοιότυπα 1-27

Πρώτη σελίδα 13ου τόμου

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Υπουργείον Εσωτερικών

1. Έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών

2. Έγγραφα προς το Υπουργείον Εσωτερικών

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Ευρετήριον

Γλωσσάριον

Παροράματα

ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ