Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


Αφού επιλέξετε τόμο, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί:
Ή πληκτρολογήστε τον αριθμό του πίνακα χειρογράφου που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο κουμπί (τόμοι 9-20):

ΤΟΜΟΣ 16ος. Κατάλοιπα οικονομικών εγγράφων 1822 & Λυτά Έγγραφα Ιαν. - Μαίου 1823 - ΕΝΑΤΟΣ (των λυτών εγγράφων Α΄ & Β΄ Βουλευτ. Περιόδου)

Έτος έκδοσης 1999, σελίδες 213, έγγραφα 1-72, πίνακες χειρογράφων 1-32

Πρώτη σελίδα 16ου τόμου

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

Κατάλοιπα Οικονομικών Εγγραφών 1822

Λυτά έγγραφα Ιαν. - Μαΐου 1823

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΜΟΙΟΤΥΠΩΝ