Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


Αφού επιλέξετε τόμο, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί:
Ή πληκτρολογήστε τον αριθμό του πίνακα χειρογράφου που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο κουμπί (τόμοι 9-20):

ΤΟΜΟΣ 20ος. Λυτά έγγραφα, πρακτικά εκλογής πληρεξουσίων Γ΄ Εθν. Συνέλευσης 1825-1826 - ΤΡΙΤΟΣ (των λυτών εγγράφων Β΄& Γ΄ Βουλευτ. Περιόδου)

Έτος έκδοσης 2001, σελίδες 195, έγγραφα 1-73, πίνακες χειρογράφων 1-138

Πρώτη σελίδα 20ου τόμου

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

Πρακτικά εκλογής πληρεξουσίων Γ' Εθνικής Συνέλευσης

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ευρετήριο προσώπων

Ευρετήριο πραγμάτων, ονομάτων καταγωγής και σπανίων λέξεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΜΟΙΟΤΥΠΩΝ